Medikus - Živá ordinace
Internetové stránky lékaře a jeho ordinace rychle a levně
Moderní způsob komunikace mezi lékařem a pacienty
Provozovatel:
MeDitorial s.r.o.
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2
  info@medikus.cz
Více informací a objednávky
Novinka
Výhodou internetové prezentace je stálá dostupnost bez zavíracích hodin. Pacienti nás snadno prostřednictvím internetu najdou a kontaktují.

Jako novinku našeho Medikusu doporučuji video ukázku odstranění znaménka.

říká MUDr. Petr Strach


Autor, provozovatel
Jak hodnotí Medikus lékaři?
Projekt Medikus - Živá ordinace provozuje společnost MeDitorial s.r.o.

Společnost tvoří vyvážený tým lékařů úzce propojený s kreativními designery a zkušenými programátory. MeDitorial je společnost se zázemím vydavatelství, mediální a PR agentury a informačních technologií. Tento celý potenciál intenzivně koncentrujeme pouze do jedné úzce specializované oblasti - edukační projekty z oblasti medicíny a zdravotnictví.

Otevíráme lékařům, pacientům i ostatním zainteresovaným subjektům cestu efektivních komunikačních řešení a prostor pro výměnu stále rostoucího objemu medicínských informací. V našem pojetí dostane každý přesně tu informaci, kterou v daný okamžik skutečně potřebuje.

Vybrané referenční projekty:

Sexuologická společnost ČLS JEP   Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
 
 
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP   Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
 
 
Porodníci   Chřipka a pandemie
 

Praktické zkušenosti
Ubylo zbytečných telefonátů. Naši pacienti hledají ordinační dobu na našich stránkách a my máme více času na skutečnou práci.

říká MUDr. Marie Náhlovská